Blog 1 - Blog 2 -

Diensten Maatschappelijk Werk Van Het Ziekenfonds

Published Oct 30, 22
3 min read

Table of Contents


Thuisverpleging In Ninove

Verblijft u in een woonzorgcentrum in Brussel of een andere residentiële voorziening? Dan hebben we een verblijfsattest nodig. Hoeveel kost thuisverpleging?. Vraag dit aan de voorziening of laat dit formulier invullen door uw voorziening. Woont u nog thuis dan moet de mate waarin u zorgbehoevend bent, vastgesteld worden met één van de onderstaande attesten: minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds) Bel, RAI screener: minstens 13 punten of minstens 6 punten op de modules ADL en IADL van de Bel, RAI screener (Bij kinderen tussen 5 en 18 jaar gebeurt de inschaling met behulp van de BEL-profielschaal (minstens 10 punten op blok B) minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen, of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds) minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) kine-E-attest (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal of Bel, RAI Screener Attest tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (verkrijgbaar bij uw ziekenfonds) Als u nog geen attest hebt, kunt u uw zorgbehoefte laten onderzoeken door een OCMW (niet in Brussel), een dienst voor gezinszorg of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.Hebt u nog geen attest, bezorg ons dan alvast uw aanvraagformulier (Hoeveel kost thuisverpleging?). U mag het attest ook later aan uw dossier toevoegen (Hoeveel kost thuisverpleging?). De zorgkas onderzoekt uw aanvraag en deelt u de beslissing mee (Hoeveel kost thuisverpleging?) (Hoeveel kost thuisverpleging?) (Hoeveel kost thuisverpleging?). Ook indien u automatisch recht hebt op het zorgbudget sturen wij u een brief - Hoeveel kost thuisverpleging? - Hoeveel kost thuisverpleging?. Bij de beslissing houden we rekening met het attest en deze voorwaarden: Minstens 10 jaar - waarvan minstens 5 opeenvolgende jaren: minstens één dag van het jaar in (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister'); OF op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland (Thuisverpleging Erpe-Mere). Hoeveel kost thuisverpleging?.

Navigation

Home

Latest Posts

Hoe Regelt U Verpleging En Verzorging Thuis?

Published Nov 02, 22
3 min read

Wat Is Thuiszorg

Published Oct 31, 22
10 min read